Tra Cứu

NH4NO2 → N2 + H2O

NH4NO2 → N2 + H2O được thcs Hồng Thái biên soạn là phương trình điều chế nito trong phòng thí nghiệm, từ NH4NO2 ra N2. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập cũng như làm các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

NH4NO2overset{t^{circ } }{rightarrow} N2 + 2H2O

2. Điều kiện điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

Nhiệt độ

3. Điều chế nito tinh khiết trong phòng thí nghiệm

Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa muối amoni nitrit

Bạn đang xem: NH4NO2 → N2 + H2O

4. Phương pháp điều chế nito 

Điều chế N2 trong phòng thí nghiệm ra sao

Điều chế N2 trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng phương pháp đun nóng dung dịch bão hòa muối amoni nitrit

NH4NO2 → N2 + 2H2O

Hoặc trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 bằng cách thu khí Nitơ sau phản ứng dưới đây xảy ra.

Sau đây là phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

NH4Cl + NaCl → N2 + NaCl + 2H2O

Phương pháp điều chế N2 trong công nghiệp

Trong công nghiệp người ta thường điều chế n2 từ không khí. Để điều chế nito trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Đầu tiên, cần loại bỏ hơi nước H2O ra khỏi không khí.

Bước tiếp theo trong phương pháp điều chế N2 trong công nghiệp là loại bỏ khí CO2. Hợp chất sau khi thu được sau khi loại bỏ hơi nước và CO2 sẽ được hóa lỏng dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp.

Sau đó lại tăng dần nhiệt độ của khối khí đã hóa lỏng ở nhiệt độ thấp lên đến -196 độ C thì lúc này xảy ra hiện tượng khí nitơ bị sôi và tách hẳn ra khỏi oxi.

Sau cùng qua các bước sẽ thu được khí N2 – nito tinh khiết

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm nitơ được điều chế từ

A. NH4NO2.

B. NH3.

C. không khí

D. NH4NO3.

Đáp án A

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí N2 từ NH4NO2

NH4NO2overset{t^{circ } }{rightarrow} N2 + 2H2O

Câu 2. Điều chế N2 tinh khiết trong phòng thí nghiệm bằng cách

A. nhiệt phân NaNO2

B. Đun hỗn hợp NaCl và NH4Cl

C. Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa muối amoni nitrit

D. phân hủy khí NH3

Đáp án B

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2 bằng cách thu khí Nitơ sau phản ứng dưới đây xảy ra. Sau đây là phương trình điều chế N2 trong phòng thí nghiệm

NH4Cl + NaCl → N2 + NaCl + 2H2O

Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được lần lượt các sản phẩm là

A. KNO2, NO2, O2.

B. KNO2, O2.

C. KNO2, NO2.

D. K2O, NO2, O2.

Đáp án B

2KNO3overset{t^{o} }{rightarrow} 2KNO2 + O2

=> Nhiệt phân KNO3 sản phẩm thu được là KNO2 và O2

Câu 4. Dung dịch NH3 có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do:

A. Zn(OH)2 là một bazo ít tan

B. Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan

C. Zn(OH)2 là một bazo lưỡng tính

D. NH3 là một hợp chất có cực và là một bazo yếu

Đáp án B:  sau phản ứng tạo phức tan

Câu 5. Hỗn hợp X gồm NH4Cl và (NH4)2SO4. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nhẹ thu được 18,6 gam kết tủa và 4,48 lít khí thoát ra. Hỗn hợp X có khối lượng là:

A. 10,56

B. 12,7

C. 5,35

D. 6,35

Đáp án B

Gọi x, y lần lượt là  số mol NH4Cl;  (NH4)2SO4 lần lượt là

Phản ứng xảy ra:

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

x                                            → x

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

y → y                                          →2y

nBaSO4 = 18,64/233 = 0,08 mol

nBaSO4 = n(NH4)2SO4 = y = 0,08 mol

nNH3 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Theo phương trình nNH3 = x + 2y = 0,2 mol => x = 0,04 mol

mX = mNH4Cl + m(NH4)2SO4 = 53,5x + 132y = 12,7 gam

………………………..

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Trên đây thcs Hồng Thái vừa giới thiệu tới các bạn bài viết NH4NO2 → N2 + H2O, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, thcs Hồng Thái mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button