Tra Cứu

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về sự thành lập của nhà Lý? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về sự thành lập của nhà Lý?

A. Do Lý Công Uẩn thành lập sau khi kháng chiến chống Tống kết thúc.

B. Do Lý Công Uẩn thành lập, được quan lại của triều Tiền Lê ủng hộ.

C. Thành lập năm 1010 sau khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La.

D. Vua Lê Long Đĩnh nhường ngôi và các quan lại triều Tiền Lê ủng hộ.

Câu 2. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước Đại Cồ Việt thành

A. Đại Việt.

B. Đại Nam.

C. Đại Ngu.

Câu 3. Ngành kinh tế chủ yếu của nước Đại Việt thời Lý là

D. Việt Nam.

A. thương nghiệp.

B. thủ công nghiệp.

C. nông nghiệp.

D. chăn nuôi.

Câu 4. Nội dung nào sau đây là nét nổi bật về tình hình giáo dục thời Lý?

A. Mở khoa thi để tuyển chọn quan lại.

B. Nhân dân sử dụng chữ Nôm phổ biến.

C. Chế độ thi cử đã chặt chẽ và quy củ.

D. Trường học được xây dựng khắp nơi.

Câu 5. Dưới thời Lý, tôn giáo nào sau đây được đông đảo quý tộc, quan lại và

nhân dân tin theo?

A. Phật giáo.

B. Đạo giáo.

D. Hin-đu giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu văn hoá dưới thời Lý?

A. Xây dựng Văn Miếu tại kinh thành Thăng Long.

B. Đúc tượng Phật chùa Quỳnh Lâm.

C. Xây dựng cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn (Hà Nội ngày nay).

D. Xây dựng Liên Hoa Đài – chùa Một Cột (Hà Nội ngày nay).

Câu 7. Cho đoạn tư liệu sau:

Trong Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn viết: “ thành Đại La, đô cũ của Cao Vương (tức Cao Biền), ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tốt tươi phồn thịnh. Xem khắp đất Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương. Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”.

(Đại Việt sử ký toàn thư, Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê)Hãy:

a) Chọn các cụm từ trong đoạn tư liệu để lí giải việc Lý Công Uân quyết đ dời đô từ Hoa Lư ra Đại La. b) Đánh giá tác động của sự kiện Lý Công Uẩn dời đô đối với lịch sử dân tộc.

Câu 8. Dựa vào sơ đồ 14, hãy mô tả tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý và rút ra nhận xét.

Câu 9. Hãy mô tả về đời sống của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lý và rút ra nhận xét theo các gợi ý: tên các giai cấp, tầng lớp trong xã hội; vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội,…

Câu 10. Chọn, tìm hiểu và giới thiệu về một trong hai công trình kiến trúc sau đây theo các gợi ý: thời gian xây dựng, đặc điểm nổi bật, giá trị,…

 Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: A

Câu 6: C

Câu 7.

a) Các cụm từ: ở giữa khu vực trời đất; được thế rồng cuộn hổ ngồi; chính giữa nam bắc đông tây; tiện nghi núi sông sau trước; mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa; dân cư không khổ thấp trũng tối tăm; muôn vật hết sức tốt tươi phồn thịnhb) Đánh giá: Đánh dấu bước tiến mới trong lịch sử dân tộc; tạo cơ sở cho sự phát triển mới của kinh đô Thăng Long (Hà Nội),… Câu 8:

Mô tả: Ở trung ương, đứng đầu nhà nước là vua theo chế độ “cha truyền nổi”. Giúp việc cho vua là các quan đại thần và ban văn, ban võ. Ở địa phương, cả nước được chia thành 24 lộ, dưới là phủ/ châu, huyện, hương/ xã. Nhận xét: Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý đã quy củ, chặt chẽ và hoàn thiện hơn từ trung ương đến địa phương so với tổ chức nhà nước thời Tiền Lê.

Câu 9.

Vua, quý tộc, quan lại là giai cấp thống trị. Nông dân chiếm đa số, là lực lượng sản xuất chính. Ngoài ra còn có thợ thủ công, thương nhân, nô tì. Mối quan hệ giai cấp, tầng lớp nhìn chung vẫn hài hoà, mâu thuẫn xã hội chưa gát. gay

Câu 10.

Liên Hoa Đài (có nghĩa là đài hoa sen) — Chùa Một Cột được xây dựng năm 1049 dưới thời vua Lý Thái Tông, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Đặc điểm: Chùa có điện thờ, đặt trên một cột trụ lớn, dựng ở giữa hồ, mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo,…

Giá trị: Đây là một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội ngày nay.

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button