Tra Cứu

Nối hình ảnh (cột A) với vai trò của công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non (cột B) cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời

7. Nối hình ảnh (cột A) với vai trò của công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non (cột B) cho phù hợp.

8. Cần nuôi dưỡng và chăm sóc như thế nào để vật nuôi non khoẻ mạnh, phát triển và kháng bệnh tốt?

A. Cung cấp thức ăn có đủ năng lượng, protein, vitamin và chất khoảng

B. Kiểm tra định kì thể trọng, tinh dịch của vật nuôi.

C. Thưởng xuyên tắm, chải cho vật nuôi non.

D. Cung cấp đủ calcium và các chất dinh dưỡng để tạo trứng.

9. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước vai trò của vật nuôi đực giống đối sự phát triển của đàn.

[] Giúp đàn con có cân nặng đồng đều.

[] Giúp vật nuôi lớn nhanh, phát triển tốt.

[] Giúp đàn vật nuôi thích nghi với điều kiện sống.

[] Giúp đàn con sinh ra có khả năng kháng bệnh cao.

[] Giúp rút ngắn thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.

10. Mục đích của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống là gì?

A. Để đàn con có tỉ lệ sống cao đến lúc cai sữa.

B. Để đàn con dễ thích nghi với điều kiện sống.

C. Để vật nuôi có khả năng phối giống cao, đàn con khoẻ mạnh.

D. Để hệ tiêu hoá của vật nuôi đực giống phát triển hoàn thiện.

11. Hãy đánh dấu (V) vào ô | trước yêu cầu đối với vật nuôi đực giống là lợn, bỏ, dễ. dt, ăn chắc, khôn Cơ thể cân đối, rắn chắc, không béo quá hay gầy quá

[] Có sức để kháng cao.

[] Tăng trọng tốt.

[] Có số lượng và chất lượng tinh dịch tốt.

[] Dễ nuôi, chịu ăn uống kham khổ.

12. Đối với gà, vịt, con trống cần đạt tiêu chuẩn như thế nào?

A. Lông óng mượt, màu sặc sỡ.

B. Cơ thể không quả béo hay quá gầy, nhanh nhẹn.

C. Chức năng miễn dịch tốt.

D. Tăng trọng tốt.

 

7.

 

8. A

9.

[ x ] Giúp đàn con có cân nặng đồng đều.

[ x ] Giúp vật nuôi lớn nhanh, phát triển tốt.

[ x ] Giúp đàn vật nuôi thích nghi với điều kiện sống.

[ x ] Giúp đàn con sinh ra có khả năng kháng bệnh cao.

[] Giúp rút ngắn thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.

10. C

11. 

[  x ] Có sức để kháng cao.

[ x ] Tăng trọng tốt.

[ x ] Có số lượng và chất lượng tinh dịch tốt.

[] Dễ nuôi, chịu ăn uống kham khổ.

12. D

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button