Tra Cứu

Sắp xếp các tốc độ dưới đây theo thứ tự tăng dần.

8.6. Sắp xếp các tốc độ dưới đây theo thứ tự tăng dần.

– Một vận động viên bơi cự li ngắn với tốc độ 5,2 m/s.

– Một xe đạp đang chuyển động với tốc độ 18 km/h.

– Một xe buýt đang vào bến với tốc độ 250 m/min.

Thứ tự tốc độ tăng dần:

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button