Tra Cứu

Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu ca dao. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu ca dao.

 

– Thấy dừa thì nhớ Bến Tre

–  Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu ca dao.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button