Tra Cứu

Sau khi tháo băng giấy đen ở lá thí nghiệm, một bạn đã tiến hành thử tinh bột có trong lá thí nghiệm qua các bước sau:

24.2. Sau khi tháo băng giấy đen ở lá thí nghiệm, một bạn đã tiến hành thử tinh bột có trong lá thí nghiệm qua các bước sau:

(1) Cho lá cây thí nghiệm vào ống nghiệm chứa cồn và đun cách thuỷ.

(2) Đun sôi lá cây thí nghiệm.

(3) Nhỏ thuốc thử iodine vào lá cây.

(4) Rửa sạch lá cây trong cốc nước.

Hãy sắp xếp lại trình tự tiến hành cho đúng.

A.0)-4) – 3) – 2).

B.(1) – 4) – 2)- 3).

C.(2)-(1)- (4)- 3).

D.(2)-(1)- 3)- 4).

(2) Đun sôi lá cây thí nghiệm. – (1) Cho lá cây thí nghiệm vào ống nghiệm chứa cồn và đun cách thuỷ. – (4) Rửa sạch lá cây trong cốc nước. – (3) Nhỏ thuốc thử iodine vào lá cây.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button