Tra Cứu

Sử dụng 2 – 3 cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau ở bài tập 6 để viết câu về đặc điểm khác nhau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Sử dụng 2 – 3 cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau ở bài tập 6 để viết câu về đặc điểm khác nhau:

a. Giữa các đồ dùng trong nhà.

M: Cốc uống nước thì lớn còn cốc uống trà thì bé.

b. Giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên.

M: Cây dừa thì cao còn cây chanh thì thấp.

a. Giữa các đồ dùng trong nhà.

– Chiếc tivi này to, còn chiếc kệ lại nhỏ

b. Giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên.

– Cái hang này thật rộng, cái hang bên kia thì quá hẹp

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button