Tra Cứu

Tại sao cần để bình thí nghiệm trong mùn cưa hoặc cho hạt vào bình giữ nhiệt?

26.2. Tại sao cần để bình thí nghiệm trong mùn cưa hoặc cho hạt vào bình giữ nhiệt?

A. Giúp nhiệt độ trong bình không thoát ra môi trường ngoài.

B. Giúp nhiệt độ bên ngoài không làm cho môi trường trong các bình thí nghiệm tăng lên.

C. Giúp cách nhiệt giữa môi trường bên trong và bên ngoài bình thí nghiệm.

D. Giúp cho hạt đậu ấm hơn.

  • C. Giúp cách nhiệt giữa môi trường bên trong và bên ngoài bình thí nghiệm.

=> Hạt nảy mầm có quá trình hô hấp diễn ra mạnh mẽ. Hô hấp sinh ra nhiệt, làm số đo của nhiệt kế tăng lên. Tại sao lại đặt bình thủy tinh chứa hạt trong thùng mùn cưa? Để hạn chế sự thoát nhiệt của bình thủy tinh chứa hạt, nhiệt kế đo nhiệt độ chính xác hơn.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button