Tra Cứu

Tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập…? | GDCD 12 (Trang 83 – 92 SGK)

Câu 3: Theo em, tại sao Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau?

Ở mỗi vùng miền, địa phương có những hoàn cảnh khác nhau. Do đó, không phải ai cũng có được những điều kiện tốt nhất để cho con em mình đi học. Chính điều đó dẫn đến sự ra đời của nhiều loại hình trường lớp khác nhau (công lập, tư thục, bán công…). Sự đa dang đó giúp những mỗi người có thể lựa chon được những môi trường phù hợp với hoàn cảnh của gia đình…

Chính vì vậu mà Hiến pháp và Luật Giáo dục nước ra quy định công dân có quyền học tập bằng các hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button