Tra Cứu

Thường xuyên tạo sự chuyển động của nước trong ao, đầm nuôi tôm có | SBT công nghệ 7 chân trời

9. Thường xuyên tạo sự chuyển động của nước trong ao, đầm nuôi tôm có ảnh hưởng đến tính chất nào của nước?

A. Độ trong của nước.

B. Lượng khi oxygen hoả tan trong nước.

C. Nhiệt độ của nước.

D. Muối hoà tan trong nước.

10. Bón phân hữu cơ vào ao trước khi thả tôm, cả có ảnh hưởng đến tính chất nào của nước?

A. Các muối hoà tan trong nước.

B. Độ pH của nước.

C. Nhiệt độ của nước.

D. Các khí hoà tan trong nước.

11. Nếu như đang nuôi tôm, cả mà môi trưởng nước bị ô nhiễm thì phải xử lí như thế nào?

A. Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí.

B. Thảo nước cũ, thay bằng nước sạch

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

12. Muốn nuôi tôm, cá đạt năng suất cao, tránh được dịch bệnh cần phải làm thế nào?

Thực hiện đầy đủ các biện pháp cải tạo ao như xử lí nguồn nước; chọn chống kỹ thuật, quản lí, chăm sóc và giống tốt; cho ăn đúng kĩ thuật; quản lí, chăm sóc và phỏng, trị bệnh tốt cho tôm, cá nuôi.

B. Chỉ cần cho ăn đúng kĩ thuật.

C. Chỉ cần quản lí, chăm sóc tốt.

D. Chỉ cần cải tạo ao và xử lí tốt nguồn nước trước khi thả giống

13. Làm thế nào để nuôi tôm, cá đạt hiệu quả? Đánh dấu (+) vào ô đúng hoặc không đúng cho phủ hợp.

STT

Hoạt động

Đúng

Không đúng

1

Tìm hiểu môi trường nuôi, thức ăn, kĩ thuật. nuôi trước khi quyết định nuôi tôm, cá

 

 

2

Thức ăn phải cân đối thành phần, đủ dinh dưỡng. Cho ăn đúng giờ, đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng vị trí cho ăn

 

 

3

Chỉ cần biết rõ giá trị kinh tế của tôm là quyết định đầu tư nuôi ở gia đình, địa phương.

 

 

4

Trên cùng một ao kết hợp cùng thả nhiều tôm và cá

 

 

5

 Phòng bệnh cho tôm cá, bằng cách cải tạo ao, xử lí nguồn nước, quản lí, cho ăn đúng kĩ thuật

 

 

6

 Đưa các tiến bộ kĩ thuật vào: sản xuất giống, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh cho thuỷ sản

 

 

7

Bồi dưỡng kiến thức về kĩ thuật nuôi thuỷ sản cho người lao động

 

 

14. Hãy mô tả thao tác kĩ thuật trong quy trình đo nhiệt độ, độ trong của nước nuôi thuỷ sản thể hiện trong mỗi hình.

 

15. Điền cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống

giai đoạn sinh trưởng; xử li đáy ao; hiệu quả thấp; giúp tôm, cả khoe mạnh, có hai phương pháp; hoạt động, đủ chất dinh dưỡng,gây màu nước, kiểm tra, phòng là chính

– Trước khi nuôi tôm, cá cần phải làm khô ao, (1)……., xử lí nguồn nước và (2)…….

– Cho tôm, cá ăn nhằm (3)…., lớn nhanh. Thức ăn nuôi thuỷ sản phải cân đối thành phần và (4)…….. theo nhu cầu của từng vật nuôi, từng (5)………

– Thường xuyên (6)…. màu nước của ao, thức ăn và (7)….. bơi lội của tôm và cá.

– Trong quản lí, thực hiện phương châm (8)…. vì khi tôm, cá bị bệnh, việc chữa trị khó và (9)……

– Khi thu hoạch, (10)…….. là thu hoạch toàn bộ và thu hoạch từng phần.

16. Để nuôi thuỷ sản đạt hiệu quả cao, cần phải làm gì?

9. B

10. A

11. C

12. A

13. 

STT

Hoạt động

Đúng

Không đúng

1

Tìm hiểu môi trường nuôi, thức ăn, kĩ thuật. nuôi trước khi quyết định nuôi tôm, cá

 x

 

2

Thức ăn phải cân đối thành phần, đủ dinh dưỡng. Cho ăn đúng giờ, đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng vị trí cho ăn

 x

 

3

Chỉ cần biết rõ giá trị kinh tế của tôm là quyết định đầu tư nuôi ở gia đình, địa phương.

 

 x

4

Trên cùng một ao kết hợp cùng thả nhiều tôm và cá

 

 x

5

 Phòng bệnh cho tôm cá, bằng cách cải tạo ao, xử lí nguồn nước, quản lí, cho ăn đúng kĩ thuật

 x

 

6

 Đưa các tiến bộ kĩ thuật vào: sản xuất giống, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh cho thuỷ sản

 

7

Bồi dưỡng kiến thức về kĩ thuật nuôi thuỷ sản cho người lao động

 x

 

 14. 

– Nhúng nhiệt kế xuống thùng chứa mẫu nước, để khoảng 5 – 10 phút

– Nâng nhiệt kế lên, để nghiêng nhiệt kế và đọc kết quả

– Thả từ từ đĩa Secchi theo phương thẳng đứng xuống nước cho tới khi không phân biệt được 2 màu đen trắng trên mặt đĩa. Đọc và ghi giá trị độ sâu lần 1 trên dây đi của đĩa

– Thả đĩa xuống sâu hơn rồi kéo từ từ lên đến khi thấy vạch đen/ trắng. Đọc ghi giá trị độ sâu lần 2

Kết quả độ trong của nước là số trung bình của 2 lần đo ( đơn vị là cm)

15.

– Trước khi nuôi tôm, cá cần phải làm khô ao, (1) xử lí đáy ao, xử lí nguồn nước và (2) gây màu nước

– Cho tôm, cá ăn nhằm (3) giai đoạn sinh trưởng  lớn nhanh. Thức ăn nuôi thuỷ sản phải cân đối thành phần và (4) đủ chất dinh dưỡng theo nhu cầu của từng vật nuôi, từng (5) đối tượng

– Thường xuyên (6) kiểm tra màu nước của ao, thức ăn và (7) hoạt động bơi lội của tôm và cá.

– Trong quản lí, thực hiện phương châm (8)phòng là chính vì khi tôm, cá bị bệnh, việc chữa trị khó và (9) kiểm tra

– Khi thu hoạch, (10)có hai phương pháp là thu hoạch toàn bộ và thu hoạch từng phần.

16. 

– Vệ sinh nguồn nước, khu nuôi trồng.

– Cung cấp lượng thức ăn chất lượng

– Kiểm tra sức khoẻ định kì cho vật nuôi

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button