Tra Cứu

Tìm các hình ảnh so sánh có trong mỗi đoạn thơ, đoạn văn sau rồi điền vào bảng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Tiết 6 (SGK, tr.74)

1. Tìm các hình ảnh so sánh có trong mỗi đoạn thơ, đoạn văn sau rồi điền vào bảng.

a. Cánh diều như dấu á

Ai vừa tung lên trời

Cái dấu á cong mảnh

Bồng bềnh trong mây trôi.

Lương Vĩnh Phúc

b. Cánh diều no gió

Tiếng nó chơi với

Diều là hạt cau

Phơi trên nong trời.

Trần Đăng Khoa

c. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm.

Tạ Duy Anh

 

Sự vật 1

Từ ngữ dùng để so sánh

Sự vật 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự vật 1

Từ ngữ dùng để so sánh

Sự vật 2

 Cánh diều

 như

 dấu á

diều 

 là

 hạt cau

 cánh diều mềm mại

 như

 cách bướm

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button