Tra Cứu

Tìm các sự vật được so sánh với nhau và từ ngữ dùng để so sánh trong mỗi đoạn thơ, câu văn sau rồi điền vào bảng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

5. Tìm các sự vật được so sánh với nhau và từ ngữ dùng để so sánh trong mỗi đoạn thơ, câu văn sau rồi điền vào bảng.

a.

Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành

Hoa hồng hồng nụ

Cánh tròn ngón xinh.

Huy Cận

b. Ơ cái dấu hỏi

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe.

Trông ngộ ngộ ghê

Phạm Như Hà

c. Chiếc nhãn vở tựa như một đám mây xinh xắn.

d. Mỗi bông hoa phượng là một đốm lửa đỏ rực

 

a. so sánh

Bàn tay – Hoa đầu cành

b. Dấu hỏi – vành tai nhỏ

c. Nhãn vở – đám mây xinh xinh

d. Bông hoa phượng – đốm lửa đỏ rực

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button