Tra Cứu

Tô màu các chiếc lá chứa từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Tô màu các chiếc lá chứa từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng.

 

 

– Bán trú

– Câu chuyện

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button