Tra Cứu

Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là

2.15. Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là

A.2.

B.5.

C.7.

D. 8.

=> Nguyên tử fluorine có số proton = 9 -> Số electron = 9. Lớp electron bên trong gần hạt nhân có 2 electron, lớp bên ngoài có 9 – 2 = 7 electron.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button