Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu khiến để: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết 1 – 2 câu khiến để:

a. Mượn bạn một quyển sách

b. Xin phép bố mẹ cho tham gia một câu lạc bộ ở trường

a. Bạn có thể cho mình mượn quyển sách này được không

b. Bố mẹ ơi, con muốn bố mẹ cho phép con tham gia câu lạc bộ ở trường ạ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button