Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu nêu cảm xúc của em: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết 1 – 2 câu nêu cảm xúc của em:

a. Khi tham gia luyện tập thể thao

b. Khi chứng kiến hoặc tham gia một trận thi đấu thể thao

 

a.  Hôm nay chúng em luyện tập thể dục thật hào hứng!

b. Chà, anh số 12 có chiếc chân chạy thật khoẻ!

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button