Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu nói về đặc điểm của một dụng cụ thể thao. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết 1 – 2 câu nói về đặc điểm của một dụng cụ thể thao.

– Quả bóng này thật là căng

– Chiếc vợt mới này đánh thật thích

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button