Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu nói về vẻ đẹp của: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu nói về vẻ đẹp của:

a. Bầu trời

M: Mùa thu, bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi.

 

b. Núi rừng

c. Chim chóc ân trời sáng tạo

 

b. Núi rừng

– Núi rừng Hà Giang chập chùng, một màu xanh rất đẹp

c. Chim chóc 

– Nhưng chú chim, hót vang cả góc trời

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button