Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu về đặc điểm của một sản phẩm. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu về đặc điểm của một sản phẩm.

 

– Chiếc bóng đèn này ánh sáng của nó rất độc đáo

– Con robot này được chế tạo rất độc đáo

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button