Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu về một hoạt động có ở ô chữ đã hoàn thành. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu về một hoạt động có ở ô chữ đã hoàn thành.

Phương Anh là một cô bé vô cùng thông minh, ngoài học giỏi ra cô bạn này cũng rất là xinh xắn.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button