Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu về: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu về:

a. Hoạt động bảo vệ Tổ quốc

M: Các chủ bộ đội ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.

b. Tình cảm đối với quê hương, đất nước

M: Em rất yêu bãi biển quê mình.

a. Hoạt động bảo vệ Tổ quốc

– Các chú công an, đang ngày đêm bảo vệ lăng bác

b. Tình cảm đối với quê hương, đất nước

– Em rất yêu thiên nhiên, núi rừng Hà Giang

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button