Tra Cứu

Viết 1 – 2 từ ngữ từ miêu tả | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết 1 – 2 từ ngữ từ miêu tả

a. Tiếng đàn

M: trong trẻo

b. Tiếng hát

M: ngọt ngào

c. Tiếng gió thổi

M: rì rào

d. Tiếng nước chảy

M: róc rách

a. Tiếng đàn: Dịu êm

b. Tiếng hát: Êm ái

c. Tiếng gió thổi: mịt mù

d. Tiếng nước chảy: róc rách

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button