Tra Cứu

Viết bản tin tháng 9 của lớp em dựa vào gợi ý: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết bản tin tháng 9 của lớp em dựa vào gợi ý:

Bảng tin tháng 9

1. Học tập

– Thi đua họ tập tuần 12

– Đạt điểm cao trong bài thi cuối kì 1

2. Vui chơi

– Nếu được điểm cao bố mẹ sẽ cho đi chơi

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button