Tra Cứu

Viết các câu hỏi và câu trả lời phù hợp với mỗi chỗ trống: | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

8. Viết các câu hỏi và câu trả lời phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. Vừa thấy em, Minh nói to:

– Cậu đi đâu đấy?

Em đáp:

b. Thấy quyển truyện tranh trên giá, Minh hỏi:

Em trả lời:

a. Vừa thấy em, Minh nói to:

– Cậu đi đâu đấy?

Em đáp: Tớ qua nhà bà ngoại chơi

b. Thấy quyển truyện tranh trên giá, Minh hỏi:

Em trả lời: Quyển truyện này có giá bao nhiêu thế ạ?

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button