Tra Cứu

Viết các từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ ngữ sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết các từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ ngữ sau:

a. cố, cố kỉnh, gắng, nỗ lực

b. nhiệt huyết, đam mê, say đắm

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button