Tra Cứu

Viết các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Viết các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

a. Chỉ môn nghệ thuật

b. Chỉ dụng cụ khi tham gia hoạt động nghệ thuật

c. Chỉ cảm xúc khi tham gia hoạt động nghệ thuật

 

 

a. Chỉ môn nghệ thuật: mĩ thuật, khiêu vũ thể thao, bản nhạc, âm nhạc.

b. Chỉ dụng cụ khi tham gia hoạt động nghệ thuật: trống, đàn, trang phục, máy quay phim, giá vẽ.

c. Chỉ cảm xúc khi tham gia hoạt động nghệ thuật: say mê, vui vẻ, hào hứng

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button