Tra Cứu

Viết câu khiến và câu cảm trong các đoạn văn sau vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Viết câu khiến và câu cảm trong các đoạn văn sau vào chỗ trống:

a. Ôi chao, con cá sấu to quá!

Mình dài có đến hơn năm

mét. Chỗ quãng bụng giữa,

ước chừng một vòng rưỡi tay

người lớn ôm mới giáp.

Đoàn Giỏi

b. Các bạn hoa tầm xuân đua nhau gọi:

– Cô đi đâu mà vội thế?

Ở đây chơi với chúng em

một chút nào!

Theo Xuân Quỳnh

Câu khiến:

Câu cảm:

 

Câu khiến: Ở đây chơi với chúng em một chút nào!

Câu cảm: – Ôi chao, con cá sấu to quá!

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button