Tra Cứu

Viết câu thể hiện cảm xúc của em khi thấy một cảnh đẹp. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

8. Viết câu thể hiện cảm xúc của em khi thấy một cảnh đẹp.

Những đóa hoa nở thật rực rỡ!

Thác nước hùng vĩ quá!

Rặng cây xanh mướt thật đẹp!

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button