Tra Cứu

Viết lại các tên sau cho đúng:- | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết lại các tên sau cho đúng:

 

– Thị xã Đồng Đăng

– Đèo Hải Vân

– tỉnh Đồng Nai

– sông Vàm Cỏ Đông

– vùng Đồng Tháp Mười

– Thành phố Cần Thơ

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button