Tra Cứu

Viết một câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 3 để: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết một câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 3 để: 

a. Giới thiệu về bạn bè.

M: Mai, Minh và Châu là những người bạn thân thiết của em.

b. Kể về hoạt động học tập hoặc vui chơi cùng với bạn.

M: Giờ ra chơi, chúng em chơi trốn tìm rất vui.

a. Giới thiệu về bạn bè:

– Phương Anh là cô gái xinh xắn và học giỏi, cô ấy cũng là bạn thân của tôi

b. Kể về hoạt động học tập hoặc vui chơi cùng với bạn. 

Hôm qua, em cùng Phương Anh cùng đi mua sách

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button