Tra Cứu

Viết một câu kể có hình ảnh so sánh nói về: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết một câu kể có hình ảnh so sánh nói về:

a. Hình dáng của một đồ vật

b. Màu sắc của một loài hoa sáng 

a. Hình dáng của một đồ vật

Chiếc cốc kia có một hình dáng giống như hình chữ nhật

b. Màu sắc của một loài hoa sáng 

– Bôn ghoa hồng này có màu đỏ như những ngọn lửa nhỏ

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button