Tra Cứu

Viết phong bì để gửi thư tới người thân. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết phong bì để gửi thư tới người thân.

– Người gửi:

Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 3E

Trường tiểu học Ngọc Khánh

– Người nhận: 

Cô Nguyễn Minh Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button