Tra Cứu

Viết từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong tranh dưới đây: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

 Viết từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong tranh dưới đây:

 

– Hoạ sĩ – vẽ

– Nhạc công – đánh đàn

– Diễn viên múa – nhảy múa

– Người quay phim – quay phim

– Nhà điêu khắc – điêu khắc

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button