Tra Cứu

Viết từ ngữ có chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc gi , có nghĩa | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

3. Viết từ ngữ có chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc gi , có nghĩa.

a. Cố gắng dùng sức lực để đạt được, để lấy về được cho mình.

b. Làm dính vào nhau bằng keo, hồ,…

c. Làm cho ai việc gì đó.

d. Giữ kín, không muốn cho người khác biết.

a. Dành giật

b. Băng dính

c. Giúp đỡ

d. Giấu giếm

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button