Tra Cứu

Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với từ ngữ được in đậm trong đoạn thơ sau vào chỗ trống: | Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

5. Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với từ ngữ được in đậm trong đoạn thơ sau vào chỗ trống:

Mặt trời vừa thức

Nắng đã xuống vườn

Công việc đầu tiên

Nhặt sương lá cải.

Rồi nắng nhẹ tới

Lau vũng nước sân

Soi tia ấm nồng

Vào trong nhà ngủ.

Hoàng Tá

– Cuối

– Đầu tiên

– Vào

– Cuối >< đầu

– Đầu tiên >< cuối cùng

– Vào >< ra

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button