Tra Cứu

Viết và trang trí thông điệp vận động bạn bè, người thân tham gia luyện tập thể thao. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Viết và trang trí thông điệp vận động bạn bè, người thân tham gia luyện tập thể thao.

Thông điệp:

  • Thể dục, thể thao đẩy lùi bệnh tật
  • Tập thể dục để cùng sống mạnh khỏe, hạnh phúc
  • “Nào cùng tập ngay! Vì một Việt Nam khoẻ mạnh và hạnh phúc”

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button