Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về gia đình. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về gia đình.

– Tên bài thơ: Mẹ

– Tên tác giả: Trần Quốc Minh

– Nội dung: Đây là hình ảnh đẹp cho em cảm nhận sâu sắc hơn nữa về tình yêu, sự hi sinh, sự quan tâm chăm sóc mà người mẹ dành cho mỗi người con của mình.

– Vần thơ: vần lưng

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button