Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về thiếu nhi. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về thiếu nhi.

– Tên bài thơ: Lượm

– Tên tác giả: Tố Hữu

– Nội dung: Nói về sự dũng cảm, hi sinh của chú bé

– Từ ngữ hay: loát choắt, thoăn thoát

– Hình ảnh đẹp: Ca nô đội lệch

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button