Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về cây cối hoặc con vật. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về cây cối hoặc con vật.

 

– Tên văn bản: Bàng thay lá

– Tên tác giả: Hoàng Phủ Ngọc Tường

– Tên cây cối hoặc con vật: Cây bàng

– Hình ảnh đẹp:  Chiếc lá non mới mọc trên cành bàng. 

– Hình ảnh so sánh: Cuộn tròn như những chiếc tai nhỏ

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button