Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về gia đình. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về gia đình.

– Tên văn bản: Cô chủ nhà tí hon

-Tên tác giả: Thu Hằng

 Dùng từ láy: 

– Chỉ hoạt động: bẽn lẽn

– Chỉ tình cảm: rụt rè

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button