Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về một môn nghệ thuật. Thời gian tập huấn: 01/06/2022-15/08/2022 | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về một môn nghệ thuật.

 

– Tên bài văn: Nghệ nhân Bát Tràng

– Tên tác giả: Hồ Minh Hà

– Tên môn nghệ thuật: Làm gốm

– Hình ảnh đẹp: 

Bút nghiêng lất phất hạt mưa,

Bút trao gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

– Hình ảnh ấn tượng: Hài hoà đường nét hoa văn

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button