Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính sau khi đọc một bài đọc về lễ hội. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính sau khi đọc một bài đọc về lễ hội.

 

– Tên bài đọc: Rộn ràng mùa xuân

– Tên tác giả: Thảo Nguyên

– Tên lễ hội: Hội Tết

– Thời gian tổ chức: Những ngày chợ tết

– Hoặt động chính: Các trò chơi, hội sách

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button