Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính sau khi đọc một bài đọc về thiếu nhi. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính sau khi đọc một bài đọc về thiếu nhi.

– Tên bài đọc: Đường đến trường

– Tác giả: Vân Long

– Tên sách, báo có bài đọc: Hoa học trò

– Nội dung: Đường đến trường cùng một người bạn

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button