Tra Cứu

Vương quốc Cam-pu-chia ra đời gắn liền với sự kiện nào sau đây | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1: Vương quốc Cam-pu-chia ra đời gắn liền với sự kiện nào sau đây?

A. Sự liên minh giữa các bản làng và mường cổ

B. Vua Giay-a-vác-man II lãnh đạo người Khơ-me giành lại độc lập

C. Thủ lĩnh Phà Ngừm lãnh đạo người Khơ-me giành lại độc lập.

D. Người Gia-va hợp nhất Thuỷ Chân Lạp và Lục Chân Lạp.

Câu 2. Biểu hiện nào sau đây không phản ánh đúng sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co?

A. Xây dựng nhà nước quân chủ chuyên chế tập quyền.

B. Trở thành một thế lực hùng mạnh ở Đông Nam Á.

C. Tiến hành chiến tranh, mở rộng ảnh hưởng đến Lào và Thái Lan.

D. Là vương quốc có phạm vi ảnh hưởng lớn nhất khu vực châu Á.

Câu 3. Ý nào sau đây thể hiện sự phát triển về kinh tế của Cam-pu-chia thời Ăng-co?

A. Ngành kinh tế chủ đạo là khai thác lâm sản và nông nghiệp trồng lúa nước.

B. Thủ công nghiệp phát triển đa dạng, đặc biệt là làm đồ trang sức.

C. Hoạt động hàng hải phát triển với nhiều thuyền lớn.

D. Các công trình thuỷ lợi được xây dựng khắp nơi.

Câu 4. Hoàn thành bảng thống kê về thành tựu của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co theo mẫu sau:

Lĩnh vực

Thành tựu

Tôn giáo

?

Chữ viết

?

Văn học

?

Kiến trúc, điêu khắc

?

 Câu 5. Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về đền Ăng-co Vát theo các gợi ý sau: thời gian xây dựng, những đặc điểm nổi bật, giá trị…..

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: B

Câu 4: 

Lĩnh vực

Thành tựu

Tôn giáo

Thế kỉ X − XV, Hin-đu giáo đóng vai trò quan trọng. Từ thế kỉ XV, Phật giáo trở thành quốc giáo.

Chữ viết

 Cư dân Cam-pu-chia sử dụng chữ Phạn và chữ Khơ-me.

Văn học

 Tiêu biểu với sử thi Riêm Kê và hệ thống các câu chuyện về tiền kiếp của Đức Phật (Ja-ta-ka).

Kiến trúc, điêu khắc

Nhiều quần thể kiến trúc độc đáo như Ban-tây Srei, Ăng-co Vát, Ăng-co Thom,…

Câu 5. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần có nội dung phù hợp. Ví dụ:

– Ăng-co Vát được xây dựng vào đầu thế kỉ XII, dưới thời trị vì của vua Su-ri-a-vác-man II.

– Ban đầu, Ăng-co Vát được xây dựng làm đền thờ Ấn Độ giáo của đế quốc Khơ-me, sau đó chuyển thành đền thờ Phật giáo vào cuối thế kỉ XII. – Ăng-co Vát có sự kết hợp của hai đặc điểm cơ bản của kiến trúc Khơ-me là kiến trúc đền-núi và những dãy hành lang dài, hẹp.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button