Tra Cứu

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:a. Những sự vật có sẵn trong thiên nhiên

b. Những sự vật do con người tạo ra

 

 

a. Những sự vật có sẵn trong thiên nhiên: bầu trời, núi rừng, mưa nắng, chim chóc, biển cả, sông suối, mặt đất, muông thú

b. Những sự vật do con người tạo ra: nhà cửa, đường sá, xe cội

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button