Tra Cứu

Xếp các từ ngữ sau thành các cặp có nghĩa giống nhau. | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

5. Xếp các từ ngữ sau thành các cặp có nghĩa giống nhau.

 

– bé tí, to lớn, nhỏ xíu, khổng lồ

– chăm chỉ, chịu khó, 

– hiền lành, hiền hậu, yêu quý, 

– học tập, học hành

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button