Tra Cứu

Chi phí kinh doanh (Business Expenses) là gì? Các thành phần được khấu trừ

(Ảnh minh họa: Picpedia)

Chi phí kinh doanh

Khái niệm

Chi phí kinh doanh trong tiếng Anh là Business Expenses.

Chi phí kinh doanh là chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong báo cáo thu nhập, chi phí kinh doanh được trừ vào doanh thu từ đó tính được thu nhập ròng chịu thuế của doanh nghiệp.

Chi phí kinh doanh được chia thành chi phí vốn và chi hoạt động.

Đặc điểm của Chi phí kinh doanh

Chi phí kinh doanh là chi phí đáp ứng định nghĩa thông thường và cần thiết cho mục đích kinh doanh.

Một số chi phí kinh doanh có thể được khấu trừ hoàn toàn trong khi những chi phí khác chỉ được khấu trừ một phần.

Một số ví dụ về chi phí được phép được khấu trừ hoàn toàn:

– Chi phí quảng cáo và tiếp thị

– Phí xử lí thẻ tín dụng

– Chi phí đào tạo nhân viên

– Chi phí pháp lí

– Giấy phép và lệ phí theo qui định

– Tiền lương trả cho nhân viên hợp đồng

– Chương trình phúc lợi nhân viên

– Cho thuê thiết bị

– Chi phí bảo hiểm

– Trả lãi vay

– Chi phí văn phòng và vật tư

– Chi phí bảo trì và sửa chữa

– Cho thuê văn phòng

– Chi phí tiện ích

Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập là báo cáo tài chính chính để ghi lại chi phí và dùng xác định mức thuế của họ.

Các chủ thể kinh tế thường có ba loại chi phí được chia nhỏ: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và tiền lãi trên báo cáo thu nhập.

Chi phí trực tiếp

Giá trị hàng tồn kho được tính vào đầu và cuối mỗi năm tính thuế để xác định giá vốn hàng bán – một chi phí trực tiếp lớn đối với nhiều công ty.

Giá vốn hàng bán được khấu trừ từ tổng doanh thu để tìm ra lợi nhuận gộp trong năm.

Bất kì chi phí nào được bao gồm trong giá vốn hàng bán không thể được khấu trừ một lần nữa.

Các chi phí được bao gồm trong tính toán giá vốn hàng bán bao gồm: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất, bảo quản, chi phí sản phẩm và chi phí nguyên liệu.

Chi phí gián tiếp

Chi phí gián tiếp được trừ vào lợi nhuận gộp để xác định lợi nhuận hoạt động.

Chi phí gián tiếp thường bao gồm những thứ như bồi thường điều hành, chi phí chung, khấu hao và chi phí tiếp thị.

Lợi nhuận gộp trừ đi chi phí gián tiếp dẫn đến lợi nhuận hoạt động, còn được gọi là thu nhập trước lãi và thuế.

Khấu hao

Khấu hao là chi phí được khấu trừ thuế trên báo cáo thu nhập được phân loại là chi phí gián tiếp.

Chi phí khấu hao có thể được khấu trừ trong một số năm bao gồm chi phí máy tính, đồ nội thất, tài sản, thiết bị, máy móc…

Quà tặng và chi phí vui chơi giải trí

Có một số chi phí mà Sở Thuế vụ Mỹ IRS có một số hạn chế, chủ yếu là chi phí liên quan đến quà tặng, bữa ăn và giải trí. Nói chung, bạn chỉ có thể khấu trừ 50% chi phí cung cấp bữa ăn cho nhân viên, mặc dù một số cách thức khác có thể được khấu trừ hoàn toàn.

Chi phí lãi vay

Tiền lãi là chi phí cuối cùng mà công ty trừ đi để ra được thu nhập chịu thuế, đôi khi được gọi là thu nhập chịu thuế điều chỉnh.

Chi tiêu cá nhân

Trong một số trường hợp, chi phí phát sinh của chủ doanh nghiệp có thể liên quan đến cả cá nhân và doanh nghiệp.

Ví dụ: một chủ doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng xe của mình cho cả mục đích cá nhân và các hoạt động liên quan đến kinh doanh. Trong trường hợp này, số km sử dụng cho mục đích kinh doanh sẽ được khấu trừ.

Chi phí không được khấu trừ

Một số chi phí phát sinh không thể báo cáo, bao gồm hối lộ, chi phí vận động hành lang, hình phạt, tiền phạt và đóng góp cho các đảng chính trị hoặc ứng cử viên.

(Theo Investopedia)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button