Tra Cứu

Giải bài hỗn số Sgk toán 5 trang 12

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một dạng toán mới đó chính là Hỗn số. Các con đã nghe đến khái niệm này bao giờ hay chưa? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học qua các ví dụ và các dạng bài tập trong sách giáo khoa nhé.Giải bài hỗn số Sgk toán 5 trang 12

A. Ví dụ mẫu

Giải bài hỗn số - Sgk toán 5 trang 12

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 12 – sgk Toán lớp 5

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp ( theo mẫu):

Giải bài hỗn số - Sgk toán 5 trang 12

Câu 2: Trang 13 – sgk Toán lớp 5

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch tia số:

Giải câu 2 trang 12 sgk Toán 5 bài hỗn số

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button