Tra Cứu

Giải SBT bài 11: Phương thứ con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Khí hậu nóng, mưa nhiều, đất đai màu mỡ, rừng rậm phát triển là đặc điểm thiên nhiên của môi trường nào ở châu Phi?

A. Xích đạo ẩm.

C. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

D. Địa trung hải.

Câu 2. Môi trường nào ở châu Phi có cảnh quan xa-van điển hình?

A. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

C. Địa trung hải.

D. Xích đạo ẩm.

Câu 3. Khí hậu khô hạn, lượng mưa ít, động vật nghèo nàn là đặc điểm của môi trường nào châu Phi?

A. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

C. Địa trung hải.

D. Xích đạo ẩm. tom

શું હતું.

Câu 4. Môi trường nào chỉ chiếm một dải hẹp ở vùng cực Bắc và cực Nam của châu Phi?

A. Hoang mạc.

B. Nhiệt đới.

C. Địa trung hải.

D. Xích đạo ẩm.

Câu 5. Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bảng 11. Cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau

Môi trường

Cách thức khai thác thiên nhiên

Xích đạo ẩm

 

Nhiệt đới

 

Hoang mạc

 

Địa trung hải

 

Câu 6. Quan sát các hình sau:

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button