Tra Cứu

Giải SBT bài 19: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Phần lớn diện tích rừng A-ma-dôn thuộc quốc gia nào sau đây?

A. Bra-xin.

B. Pê-ru.

C. Cô-lôm-bi-a

D. Vê-nê-xu-ê-la.

Câu 2. Cho các cụm từ sau: khai thác khoáng sản; mất lớp phủ thực vật; khai thác gỗ; mất cân bằng sinh thái; xây dựng các công trình công cộng, nhà máy, xí nghiệp; mất đi nguồn ô-xy; biến đổi khí hậu toàn cầu; lấy đất cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi); làm cho không khí nóng lên.

Hãy xếp các cụm từ trên vào sơ đồ theo mẫu sau để thể và hậu quả của việc suy giảm rừng A-ma-dôn.

Câu 3. Tại sao rừng A-ma-dôn suy giảm lại có thể ảnh hưởng tới toàn thế giới?

Câu 4. Hãy đưa ra một thông điệp về việc bảo vệ rừng để gửi đến người dân trong

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button